Печат

Даровитите таланти на езикова гимназия

Със заповед на кмета на община Търговище д-р Красимир Мирев са отпуснати стипендии на две талантливи търговищки деца по националната Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Стипендиите са за Петя Тихомирова Петрова и София Милкова Миланова. Петя е ученичка в ПГИЧЕ „Митрополит Андрей” – Търговище. София – от тази учебна година е в същото училище. Определеният им размер на стипендията е 135 лв. месечно. Тя се изплаща от съответното училище в рамките на година.

Петя Тихомирова е класирана на второ място в раздел „Солисти”, 15-18 г. в Националния конкурс за изпълнители на забавна песен през април тази година в Пловдив, а София Миланова е с първа награда за индивидуални изпълнители за „народно пеене” в Националния детски конкурс „Диньо Маринов” през март т. г. във Варна./
Информацията е на Община Търговище