Печат

Приключи 21-вия международен пленер за акварел "Никола Маринов", организиран от
Община Търговище. Ученици от гимназията бяха поканени да участват като преводачи на
чуждестранните участници, за което всеки от тях беше награден с почетен знак.