Печат

Награда на Велико Търновски Университет за ученик
от ПГИЧЕ „Митрополит Андрей“

На проведения VІІІ математически конкурс на ВТУ „Св .Св. Кирил и Методий“ за ученици
от ХІ и ХІІ клас оценка Отличен 6,00 е получил ученикът Мирослав Йорданов.

В гимназията пристигна писмо,в което от името на целия академичен състав на факултет
„Математика и информатика“ ни поздравяват за постигнатия резултат.

Съгласно правилника на университета, резултатът от конкурса по математика дава възможност
на Мирослав да се счита за приет студент в специалностите: информатика,компютърни науки,
математика и информатика и приложна математика.

Успехът му е ценен,защото показва устойчиво развитие – миналата година,като ученик в ХІ клас,
на същия турнир, той отново получи оценка 6,00 .

Деканът на факултета, доц. д-р Мирослав Гълъбов, изказа желание да посети училището и да
връчи лично наградата в деня на изпращане на абитуриентите – 14 май 2015 година.

Атанас Цанев
Директор на гимназията