Печат

Кой друг, ако не ПГИЧЕ „Митрополит Андрей“?

Преди няколко дни МОН публикува средния успех на учениците, завършили средно образование през 2015
година. В представителната извадка са обобщени данните за 961 училища от очакваните 1002.
В профил „чуждоезиков“ и според изучавания чужд език, в случая английски, резултатите за страната са следните:

1. Пазарджик – с успех  отличен 5,68

2. Ловеч – с успех отличен 5,65

3. Варна и Разград – с успех мн. добър 5,49

4. Търговище, с представител ПГИЧЕ „Митрополит Андрей“ – с успех мн. добър 5,47

Езиковите гимназии в България са символ на високо качество на образованието, носители са на особен
дух и се отличават от масовите училища.

Интересни са резултатите на област Търговище, според изучаваните профили:

- Чуждоезиков профил – успех мн. добър 5,47

- Хуманитарен профил – мн. добър 5,24

- Природоматематически профил – мн. добър 5,04

- Профил изкуства – мн. добър 4,91

- Непрофилирана подготовка – мн. добър 4,47

- Професионални училища – добър 4,37

- Профил спорт – добър 3,71

- Профил технологичен – среден 3,22

За тези, които искат да научат повече, предлагам следните линкове към сайта на МОН:

-              www2.mon.bg/AdminRD/mon/html/reports.asp?report_type=7&year=2015

www2.mon.bg/AdminRD/mon/html/reports.asp?report_type=4&year=2015

На всички колеги пожелавам успешна учебна година. Нека резултатите от матурите през май 2016 г.  надминат посочените.

Атанас Цанев

Директор на ПГИЧЕ „Митрополит Андрей“