Печат

Заместник-кметът Деян Дечев започва поредица от срещи с педагогическите колективи на училищата в общината. Първата от тях се проведе в четвъртък с колектива на Езиковата гимназия в Търговище. „Поводът за тези срещи е да научим какви са вашите очаквания към общинската администрация. Същевременно учителите са естественият медиатор между нас и младите хора – вашите ученици” – с тази въвеждащи думи Дечев започна своето изложение. Той представи вижданият на ръководството на Търговище за развитието на училищната мрежа в общината в условията на очаквания нов Закон за образованието, философията на инвестиционната политика, формирането на бюджета и възможностите за финансиране на учебните заведения.

Пред учителския колектив на Езиковата гимназия Деян Дечев пое ангажимент за извършване на неотложния ремонт на покрива, но изрази колеблива готовност, че още през тази година общината ще намери средства за не по-малко наложителната топло- и хидроизолация на сградата. Догодина тази задача ще бъде на първо място – пое ангажимент заместник-кметът на Търговище. „Общината няма задължения, но същевременно не харчим повече от толкова, колкото имаме и това ни прави стабилни – заяви той. – Нашият стремеж е да не оставяме задължения за следващите управления и се надяваме, че това е правилната политика, а образованието е сред приоритетите на бюджетите ангажименти.”

Добрите показатели на Езиковата гимназия предполагат да не се подминават нуждите на училището – веднага парираха с въпрос учителите. – Учителският колектив доказва своите възможности, но материалната база не отговаря на нуждите на нашите ученици и очакванията към общинското ръководство са по-големи. Тези и други проблеми, в качеството си на състопани на обща база с ІV Основно училище, коитко създават неудобства и за двете учебни заведения, бяха поставени от страна на педагогическия колектив.

С присъщата си обществена активност учителите от Езиковата гимназия зададоха въпроси, представиха проблеми и предложиха идеи и по редица теми различни от образованието: чистотата на града, регулацията на уличното движение, качеството на пътните ремонти и др.

В края на срещата директорът на ПГИЧЕ „Митрополит Андрей” Атанас Цанев изрази задоволството си, че 9 години след откриването на училището за първи път представител на общинското ръководство е посетил гимназията, за да се срещне с колектива и да дискутира проблемите на най-младото, но и най-авторитетно учебно заведение в областта.

 

Людмила Ганчева