Печат

Заедно, задружно, с общи усилия

Модел на взаимодействие между училищната мрежа и заинтересованите страни в регион Търговище за изграждане на житейски умения у младите хора.

УЧИЛИЩЕН ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИЯТА

УЧИЛИЩЕН ПРЕСЦЕНТЪР