График за класните работи Печат

І. График за класните работи през ІІ срок на учебната 2016/2017 година

 

клас

ХІа

ХІІа

предмет

1

Български език

и литература

29.05.

2017

10.04.

2017

2

Английски

език

11.05.

2017

23.03.

2017

3

Немски език

31.05.

2017

16.03.

2017

4

Математика

05.06.

2017

21.04.

2017